02. Khoá Anh văn Tiểu học và Trung học

02. Khoá Anh văn Tiểu học và Trung học

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Giới thiệu về khóa học

Chúng tôi cung cấp các khóa học toàn diện cho học viên trong độ tuổi tiểu học và trung học, với bộ giáo trình Share It! và Get Involved! của Nhà xuất bản Macmillan. Cùng dõi theo kỹ năng ngôn ngữ của con bạn phát triển khi chúng tham gia vào các bài học năng động phù hợp với trình độ học vấn của các con.

By creating opportunities for sharing experiences and exchanging information, Share It! helps young learners develop real communicative competence. Nurturing a sense of empathy, where everyone’s progress is valued, the course instils a growth mindset enabling students to achieve more. Share It! gives teachers the tools they need to engage all students and to support them by creating a positive classroom environment which focuses on the values of respect, kindness and responsibility. Giáo trình Share It! có 7 cấp độ từ Share It! Starter đến Share It! 6.

Get Involved! American Edition helps students to build the collaborative, creative, communicative and critical thinking super skills, alongside the linguistic skills, required to thrive in an interconnected world. It also deepens students’ knowledge of sustainable development and global citizenship, and enables teachers to create an inclusive classroom where everyone reaches their potential and has an opportunity to shine. Get Involved! có 6 cấp độ từ Get Involved! Intro đến Get Involved! 5.

Hiển thị thêm

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá
Company
Join our community

Copyright: © 2024 Embassy Language. All Rights Reserved.