IELTS TẠI EMBASSY LANGUAGE
Khóa học được chia theo nhiều cấp độ
phù hợp với đầu vào và mục tiêu của học viên.
Học viên sẽ có được sự hiểu biết toàn diện
về cấu trúc của bài thi IELTS.
Phát triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết
để đạt được thành công trong bài thi IELTS.
Nắm bắt những kỹ năng hữu ích trong việc
thực hiện bài thi IELTS để đạt kết quả tối ưu.
Bồi dưỡng sự tự tin cho học viên
trước khi bước vào bài thi IELTS
Học viên được trải nghiệm bài thi IELTS thử
( IELTS Mock test) đầy đủ cho cả bốn kỹ năng.
Embassy Language CN Mỹ Ca
0987 111 820